FANDOM


Χωρική Αναστροφή

Inversion, Spatial Inversion


Transformation-01-goog

Μετασχηματισμός Μετασχηματισμοί
Σημειακός Μετασχηματισμός Συνεχής Μετασχηματισμός Διακριτός Μετασχηματισμός
Χρονική Αναστροφή Χωρική Αναστροφή Χρονική Μεταφορά Χωρική Μεταφορά Χρονική Στροφή Χωρική Στροφή
Αβελιανός Μετασχηματισμός Αναβελιανός Μετασχηματισμός Γαλιλαϊκός Μετασχηματισμός Μετασχηματισμός Lorentz Μετασχηματισμός Poincare

Transformations-Passive-Active-01-goog

Μετασχηματισμός
Ενεργητικός Μετασχηματισμός
Παθητικός Μετασχηματισμός
Μετασχηματισμός Στροφής

- Είναι ένας Διακριτός Μετασχηματισμός.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Αναστροφή" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Στροφή".

ΠεριγραφήEdit

Όταν παρατηρούμε το είδωλο οποιουδήποτε σώματος (ή αντικειμένου) σε ένα κάτοπτρο δεν µπορούµε να το διακρίνουμε από το πραγµατικό αντικείµενο. Μπορούµε να πούµε, ότι, κάθε σηµείο στα αριστερά του αντικειµένου, απεικονίζεται σε ένα σηµείο στα δεξιά του ειδώλου και αντιστρόφως.

Από φυσική άποψη το αντικείµενο διαθέτει συμμετρία υπό από αυτόν το µετασχηµατισµό.

Κατοπτρική συµµετρία ανάκλασης συναντάται παντού στη Φύση.

  • Το ανθρώπινο σώµα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος σε µεγάλο βαθµό παρουσιάζουν πλευρική κατοπτρική συµµετρία.
  • Πολλά οργανικά µόρια εµφανίζονται σε δεξιόστροφες και αριστερόστροφες µορφές που είναι κατοπτρικά συµµετρικές (στερεοϊσοµερείς).

Το ενδιαφέρον φαινόμενο είναι ότι τα έµβια όντα διαχωρίζουν τα δεξιόστροφα από τα αριστερόστροφα µόρια, π.χ. όλα τα αµινοξέα όπως και τα σάκχαρα που παράγουν οι βιολογικοί οργανισμοί είναι αριστερόστροφα, η κατανάλωση δε των κατοπτρικών τους µορφών είναι είτε ανωφελής είτε επιβλαβής.

Φαίνεται, δηλαδή, ότι στα έµβια όντα παραβιάζεται η κατοπτρική συµµετρία. Αυτό σήµερα πιστεύουµε ότι αποτελεί τυχαίο αποτέλεσµα της Εξέλιξης, αν και αποτελούσε βαθιά ριζωµένη πεποίθηση ότι δεν υπάρχει φυσικό (ή βιολογικό) σύστηµα ή φυσική διεργασία, της οποίας η κατοπτρική εικόνα δεν είναι επίσης µια πιθανή (µη διακρίσιµη) διεργασία ή σύστηµα.

Και ενώ τα πάντα έδειχναν ότι το αναλλοίωτο στον κατοπτρισµό αποτελεί παγκόσµιο νόµο, το 1957, οι T.D.Lee και C.N.Yang βρήκαν ότι δεν ισχύει σε διαδικασίες που περιλαµβάνουν την Ασθενή Αλληλεπίδραση, όπως η Ραδιενέργεια.

Το γεγονός αυτό, ότι οι Αλληλεπιδράσεις και τα φαινόµενα στη Φύση µπορεί να διαθέτουν διαφορετικά επίπεδα συµµετρίας, αποτέλεσε επανάσταση για την Φυσική.

Μαθηματικά οι Κατοπρισμοί αναπαρίστανται από ορθογώνιες μήτρες.

Ευκλείδειο ΕπίπεδοEdit

Κατοπρισμοί ως προς άξοναEdit

\mathrm{Ref}(x) =
\begin{pmatrix}
1 & 0\\ 
0 & -1
\end{pmatrix}
\mathrm{Ref}(y) =
\begin{bmatrix}
-1 & 0\\ 
0 & 1
\end{bmatrix}

Κατοπρισμοί ως προς σημείοEdit

Ταυτίζεται με την Χωρική Αναστροφή (spatial inversion)

 \mathrm{Ref}(xy) = 
\begin{bmatrix} 
-1 & 0 \\
0 & -1 \\ 
\end{bmatrix}.

Ευκλείδειος ΧώροςEdit

Κατοπρισμοί ως προς επίπεδοEdit

 \mathrm{Ref}(xy) = 
\begin{bmatrix} 
1 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 \\ 
0 & 0 & -1 
\end{bmatrix}.
 \mathrm{Ref}(yz) = 
\begin{bmatrix} 
- 1 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 \\ 
0 & 0 & 1 
\end{bmatrix}.
 \mathrm{Ref}(zx) = 
\begin{bmatrix} 
1 & 0 & 0 \\
0 & -1 & 0 \\ 
0 & 0 & 1 
\end{bmatrix}.

Κατοπρισμοί ως προς άξοναEdit

 \mathrm{Ref}(x) = 
\begin{bmatrix} 
1 & 0 & 0 \\
0 & -1 & 0 \\ 
0 & 0 & -1 
\end{bmatrix}.
 \mathrm{Ref}(y) = 
\begin{bmatrix} 
-1 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 \\ 
0 & 0 & -1 
\end{bmatrix}.
 \mathrm{Ref}(x) = 
\begin{bmatrix} 
-1 & 0 & 0 \\
0 & -1 & 0 \\ 
0 & 0 & 1 
\end{bmatrix}.

Κατοπρισμοί ως προς σημείοEdit

Ταυτίζεται με την Χωρική Αναστροφή (spatial inversion)

 \mathrm{Ref}(xyz) = 
\begin{bmatrix} 
-1 & 0 & 0 \\
0 & -1 & 0 \\ 
0 & 0 & -1 
\end{bmatrix}.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.