FANDOM


I Αιγυπτιακή Δυναστεία

Dynasty I


Rulers-Pharaoh-02-goog

Αρχαία Αίγυπτος
Ηγεμόνες Αρχαίας Αιγύπτου
>>Αρχαιο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 0α
Δυναστεία 0β
Δυναστεία 1η
Δυναστεία 2η
Δυναστεία 3η
Δυναστεία 4η
>>Παλαιο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 5η
Δυναστεία 6η
>>Πρώτη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 7η
Δυναστεία 8η
Δυναστεία 9η
Δυναστεία 10η
>>Μεσο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 11η
Δυναστεία 12η
>>Δεύτερη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 13η
Δυναστεία 14η
Δυναστεία 15η
Δυναστεία 16η
Δυναστεία 17η
>>Νεο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 18η
Δυναστεία 19η
Δυναστεία 20η
>>Τρίτη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 21η
Δυναστεία 22η
Δυναστεία 23η
Δυναστεία 24η
>>Υστερο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 25η
Δυναστεία 26η
Δυναστεία 27η
Δυναστεία 28η
Δυναστεία 29η
Δυναστεία 30η
Δυναστεία 31η
Δυναστεία 32η
Δυναστεία 33η

Ακολουθούν οι αυτοκράτορες (φαραώ) της 1ης Αιγυπτιακής Δυναστείας, κατά χρονολογική σειρά.

ΚατάλογοςEdit

Known rulers in the history of Egypt for the First Dynasty are as follows:

First Dynasty
Όνομα Φαραώ Σχόλια Χρονολογία
Μήνης (Narmer) c. 3100–3050 B.C.
Άθωθις Α' (Aha) c. 3050–3049 B.C.
Άθωθις Β' (Djer) c. 3049–3008 B.C. 41 years (Palermo Stone)
Άθωθις Γ' (Djet) 3008–2975?
Μέρνεθις Merneith, the mother of Den 3008?
Ουένεφις Den 2975–2935 30 to 50 years (40 years?)
Μίεβις (Anedjib) 2935?–2925? 10 years (Palermo Stone)
Σέμερχις (Semerkhet) 2925?–2916? 9 years (Palermo Stone)
Βιενεχής (Qa'a) 2916?–2890 B.C.

ΕισαγωγήEdit

Ikl Ηγεμόνες Ikl
της Αιγύπτου
1η Δυναστεία I
ο Συνενωτής
Meni, Narmer (?)
3014 - 2974
ο Μαχητής
Hor-Aha
2974 - 2941
ο Κατακτητής
Djer
2941 - 2894
ο Αφανής
Djet
2894 - 2881
ο Πολεμικός
Den
Udimu
2881 - 2834
ο Αφανής
Anendjib
2834 - 2828
o Σφετεριστής
Semerkhet
2828 - 2820
ο Φιλοπάτωρ
Qaa, Kaa
2820 - 2795
Ονόματα Μανέθωνα
ο Συνενωτής
Μιν, Menes
28 έτη /60 έτη
ο Ιατρός
Athothis
57 έτη /27 έτη
ο Αφανής
Cencenis
31 έτη /39 έτη
ο Ατυχής
Uenephis
23 έτη /42 έτη
ο Αφανής
Usaphais
Ουσαφαίδος,
20 έτη
o Αφανής
Miebis
Νίεβις
26 έτη
ο Ατυχής
Semepsis
18 έτη
ο Αφανής
Bienechis
26 έτη
Ονόματα Διόδωρου


DYNASTY I (1st ) 3014 - 2795 Imperators (Αυτοκράτορες) Μέμφις


A sequence and number of rulers of this Dynasty is pretty well established. Some doubts arise in case of queen Merytneith who lived in time of Djet and Den. Some scholars identify her with the pharaoh Merneith. Unfortunately, for lack of any serekh with his name the identification remains suspect. The length of reign of Dynasty I kings is hardly to establish because of lack of any reliable evidence save the very questionable transcriptions from Manetho and fragmentary records on the Palermo Stone. Until now the scholars are not thoroughly unanimous as to the burial place of the I dynasty pharaohs. Already Manetho favored the opinion that cemetery of rulers of that period was at Abydos in Upper Egypt, or more precisely: Umm el-Qaab necropolis located nearby. In years 1938-58, at Memphite necropolis, north Sakkara, had been discovered a cemetery dated back to the I dynasty period. Number and size of mastabas discovered at Sakkara suggest that was a burial place of the kings of the unified land while tombs at Abydos are merely cenotaphs (empty tombs). At Sakkara, around almost all royal tombs (excluding Aha and Semerkhet), there are numerous tombs of higher court nobles. Both theories have as much followers as opponents, however in light of recent analysis and excavations of the German expedition at Umm el-Qaab necropolis, it can be assumed that kings of the archaic period were buried just in the Umm el-Quaab necropolis in Upper Egypt.


H.N.: Nar-mer ( = striking catfish, or beloved of Nar)

  • Menis

> Meni ( = The one who remains?) son of *Μήνις (Μήνης) ο *Ενοποιητής 3014 - 2974

Manethon gives to him 28 years. He, as the king of Upper Egypt, went to war with the king of Lower Egypt and won. He annexed the Kingdom of the Delta, and took the red crown of his defeated adversary his authority directly from the Pharaoh. Narmer found the city of Memphis and to better protect it, he surrounded it with an enormous white wall. The work on this huge undertaking lasted for several reigns of his successors. Narmer divided the kingdom of the Delta of the Nile into 16 Provinces, and he added to this the 22 districts or Provinces of Upper Egypt. Every district was administrated by a governor who took his authority directly from the Pharaoh. He was mythic and historical founder of unified Egyptian empire. It may have something to do with god Min and so is this name presented by Herodotus. In J.P. Allen opinion this name is related to name of the city of Memphis, founded by Menes. In a cylindrical sealing of early dynastic period, apart from the name of Narmer inscribed in serekh, there is also the symbol men which might identify Menes-Narmer. Some scholars (P. Kaplony, W. Helck, D. Wildung) identify this king with Horus-Aha, the second ruler of this dynasty, and they suggest that he might have been a son of another Narmer. According to Manethonian tradition, the victorious king Menes ruled 30-62 years and met his end when carried off by hippopotamus. In Herodotus’ opinion, after he completed wide-scaled land drainage, the ruler founded city of Memphis. Also the first temple of a local deity Ptah, was erected. Traces of Narmer’s rule were found both in Egypt and abroad, in Nubia and Palestine (Rafiah, En Besor, Arad, Tel Erani).


H.N.: Aha ( = the fighting hawk)

  • Ithis I

> Iti I (or Teti) son? of Narmer *Ιθις Α΄ (Άθωσις Α΄) ο *Μαχητής the Fighter 2974 - 2941

Manethon gives to him 57 years. Ηe led several victorious campaigns against the neighboring countries of Nubia and Libya, which earned him the nickname of "Aha - the fighting Pharaoh." Having demonstrated his power over the surrounding nations, he decided to send ambassadors to Canaan and Byblos in Phoenicia (the Lebanon) to establish peace and commercial trade. To consolidate his reign over the kingdom of the North, Aha married Neithotep (the lady who symbolizes the goddess Neith, who brings peace and bountifulness).


H.N.: Djer ( = who succours )

  • Ithis II

> Iti II son? of Aha *Ιθις B΄ (*Αθωσις Β΄) (Κένκενις) 2941 - 2894

In light of recent evidence he must have ruled longer than Manetho ascribed to him (31-39 years), possibly up to 50 years. In W. Helck opinion the analysis of eighteen annual inscriptions in Stone of Palermo indicate that Djer ruled at least 54 years. - The ruler put much attention to consolidate political unification of Egypt. - In his 23 years of rule he presumably conquered the land of Sekhat (most likely Sinai and south Palestine). - Inscription with the name of Djer was found at Wadfi Halfa, south to the First Cataract, but its authenticity is questioned by archeologists. - Three annual plates mention some political events: investing at Buto and Dep, importing wood of Lebanon, re-unifying of the land, and others


H.N.: Djet (or Wadjit) ( = snake [cobra])

  • Ithis II

> Itiui son of ?Djer *Ιθις Γ΄ (Βένεφις) 2894 - 2881

According to Manetho’s records Benephis ruled 23 years

 An interpretation of this king’s Horus-name is very questionable.
Manetho mentioned a famine in Egypt under this king’s reign.
The Nebti-title of this king is Iterti and it refers to the unification of the Egypt. 

In time of Djet and his heir Den, a very mysterious character was living - Merneith (male form) or Merytneith (female form) known because of a tomb at Abydos. According to one hypothesis Merytneith was a daughter of Djer and a wife of Den. Thus she would be a regent in first period of Den’s reign.


H.N.: Den ( = who strikes)

  • Semthis

> Sempti (or Udimu) son of ?Wadjit *Σέμθις (Βασαφαίδος) 2881 - 2834

According to Manetho’s records Usafais (Den) ruled 20 years, however other sources assume longer, possibly 35-40 (Godron) or even 45 (Kaplony) regnal period of this pharaoh. - He made numerous expeditions against Asiatic people and nomads of Sinai.

H.N.: Anedj-ib ( = safe is his heart) Merbapen > Mer-ba-pen son of ?Den *Μερβαπήν (Μίεβις) 2834 - 2828

Turin Canon assigned 74 years (of rule?). Manetho argues 26 years to Miebis. 

In actual fact he must have not ruled more than 10-12 years although he celebrated his Heb-Sed at least once. He is the first king whose name is recorded on the table of Saqqara, while it is not present on the Palermo Stone at all. One of his wives was Betrest, mother of his follower, Semerkhet, commonly regarded as usurper


H.N.: Semer-khet ( = thoughtful friend) Semsen son of unknown father and queen Betrest? ( = king’s Anedj-ib wife)


Σεμσήν ο *Σφετεριστής 2828 - 2820

Turin Canon of Kings gives to him 72 years (of rule?) while Manethon 18 years His heir to the throne was Qa-a who considered him as an usurper. Annual plate mentions some religious events from Semerkhet’s times, the celebration of ancestors and god Sokar


H.N.: Qa-a ( = his arm is raised)

  • Cebechis

> Qebeh son? of Semer-khet *Κήβεχις (Βιηνεχής) 2820 - 2795

Turin Canon gives 63 years of rule, while Manethon 26 years. Period of his rule might have been longer (33-34 years), as indicated by data on annual tables.

Possibly he held his predecessor Semerkhet as usurper because 

he ordered to destroy his names while the name of his own father, Anedjib, left untouched.


Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.