FANDOM


VIII Αιγυπτιακή Δυναστεία

Egyptian Dynasty VIII


Rulers-Pharaoh-02-goog

Αρχαία Αίγυπτος
Ηγεμόνες Αρχαίας Αιγύπτου
>>Αρχαιο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 0α
Δυναστεία 0β
Δυναστεία 1η
Δυναστεία 2η
Δυναστεία 3η
Δυναστεία 4η
>>Παλαιο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 5η
Δυναστεία 6η
>>Πρώτη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 7η
Δυναστεία 8η
Δυναστεία 9η
Δυναστεία 10η
>>Μεσο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 11η
Δυναστεία 12η
>>Δεύτερη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 13η
Δυναστεία 14η
Δυναστεία 15η
Δυναστεία 16η
Δυναστεία 17η
>>Νεο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 18η
Δυναστεία 19η
Δυναστεία 20η
>>Τρίτη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 21η
Δυναστεία 22η
Δυναστεία 23η
Δυναστεία 24η
>>Υστερο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 25η
Δυναστεία 26η
Δυναστεία 27η
Δυναστεία 28η
Δυναστεία 29η
Δυναστεία 30η
Δυναστεία 31η
Δυναστεία 32η
Δυναστεία 33η

Ακολουθούν οι αυτοκράτορες (φαραώ) της 8ης Αιγυπτιακής Δυναστείας, κατά χρονολογική σειρά.

ΕισαγωγήEdit

Ikl Ηγεμόνες Ikl
της Αιγύπτου
8η Δυναστεία VIII
  • [[ ]]
Ονόματα Μανέθωνα
  • [[ ]]DYNASTY VIΙΙ ( 8th ) 2140 - 2125 Imperators (Αυτοκράτορες) Μέμφις

Dating by ~Allen In many instances this dynasty would be combined with dynasty VII. However it is too far-reaching simplification as in the order proposed by Manetho dynasty VII composes something like symbol of anarchy and collapse of central control in the land. Names of rulers of that period of time are known to us mostly from two sources only: Table of Abydos and Turin Canon. Both documents, supplementing one another, allow compose a pretty liable list of rulers of dynasty VIII.


unknown Horus name Nefer-ka-Re ( = Beautiful is ka of Ra) Papi-seneb ( = Pepi is healthy) Sri son of *Νέφρεχρις ΣΤ΄ Παποσένεβις Σέρις ο Νεώτερος ? -  ?

Ruler documented in Table of Abydos and Turin Canon. The latter one adds to his name epithet Sri ( = the Younger).


unknown Horus name Nefer-ka-Μin ( =Beautiful is ka of Min) Anu son of *Νεφρεχμήν Β΄ Άναϊς ?  ?

Inscription in Turin Canon is damaged in that place, only fragment survived which points distinctly at king Neferkamin Anu who is also mentioned by Table of Abydos.


unknown Horus name Qa-ka-Re ( = the ka of Ra is strong)

or Ibi

son of *Κάχρις Ίβις ?  ? 2-4 years

The ruler confirmed by Turin Canon and Table of Abydos. Many graffitos survived at Tomas (Nubia). It is assumed that he might have ruled 2-4 years.


Khai … Nefer-kau-Re ( = the souls [Ka] of Ra are beautiful) son of Νεφρέχαρις ?  ?

Existence of this regent is confirmed in Table of Abydos. J. von Beckerath ascribed to him Horus name of Hr Xai... .


Netri-baw Nefer-kau-Ηor ( = the ka of Horus are beautiful) or Khwi-wi-hepu ( = Apis Protect Me) son of *Νεφερκάχωρ Β΄ ?  ?

To the period of Neferkauhor rule are dated famous decrees of Koptos which mention among others marriage of eldest daughter of the king with vizier of Upper Egypt named Shemai.


unknown Horus name Nefer-ir-ka-Re II ( = form and soul [ka] of Ra are beautiful) son of *Νεφρέρεχρις Β΄ ?  ?


unknown Horus name Sekem-ka-Re ( = the soul of Ra is strong) son of *Σέχμεχρις ?  ?


Demedj-eb-tawi ( = the one who unifies power of two lands) Wadj-ka-Re ( = the ka of Ra is prosperous ) son of *Βάδεχρις ?  ?

Name of this king means Fresh Is Ka Of Re (or Prosperous Is The Soul Of Re) and is mentioned solely in famous decree of Koptos protecting the foundation of posthumous cult. J. von Beckerath attributed to the throne name of Wadjkare the Horus name of Demedjebtaui (The One Who Unifies Power Of Two Lands), signing this decree. Other scholars rely on theory of K. Sethe and identify Wadjkare with ruler being predecessor of Demedjebtaui and who should be ascribed to Dynasty IX.


unknown Horus name Ity son of *Αθωσις Δ΄ ?  ?

This king is mentioned in inscription at Wadi Hammamat in context of an expedition of Nikau-Ptah, sent to win building materials for bAw-ity (Power Of Iti) pyramid.


unknown Horus name Im-hotep (the soul of Ra is strong) son of *Ίμωφις ?  ?

The ruler mentioned in inscription at Wadi Hammamat that describes sending at these times an expedition of 2500 people


unknown Horus name Hotep

( = Pleased; Satisfied)

son of *Ωφις ?  ?


unknown Horus name Kh-wi son of Χάβις ?  ?

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki