FANDOM


XV Αιγυπτιακή Δυναστεία

Egyptian Dynasty XV


Maps-Egypt-Hyksos-01-goog

Υξώς

Rulers-Pharaoh-02-goog

Αρχαία Αίγυπτος
Ηγεμόνες Αρχαίας Αιγύπτου
>>Αρχαιο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 0α
Δυναστεία 0β
Δυναστεία 1η
Δυναστεία 2η
Δυναστεία 3η
Δυναστεία 4η
>>Παλαιο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 5η
Δυναστεία 6η
>>Πρώτη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 7η
Δυναστεία 8η
Δυναστεία 9η
Δυναστεία 10η
>>Μεσο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 11η
Δυναστεία 12η
>>Δεύτερη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 13η
Δυναστεία 14η
Δυναστεία 15η
Δυναστεία 16η
Δυναστεία 17η
>>Νεο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 18η
Δυναστεία 19η
Δυναστεία 20η
>>Τρίτη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 21η
Δυναστεία 22η
Δυναστεία 23η
Δυναστεία 24η
>>Υστερο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 25η
Δυναστεία 26η
Δυναστεία 27η
Δυναστεία 28η
Δυναστεία 29η
Δυναστεία 30η
Δυναστεία 31η
Δυναστεία 32η
Δυναστεία 33η

Ακολουθούν οι αυτοκράτορες (φαραώ) της 15ης Αιγυπτιακής Δυναστείας, κατά χρονολογική σειρά.

ΗγεμόνεςEdit

Ikl Ηγεμόνες Ikl
της Αιγύπτου
15η Δυναστεία XV

(1624 - 1514)

Sharek
1624 - 1604
Yakub-Har, Bnon
1604 - 1594
Sakir-Har
1594 - 1586
Khyan
1586 - 1566
Άσσις, Yanassi
1566
Awoserre Apepi
Apophis Ι
1566 - 1526
Aqenienre Apepi
Khamudi, Κάμωθις
1526 - 1514
Ονόματα Μανέθωνα

(Ιώσηπος)

Salitis
19 έτη
Bnon
44 έτη
Apachnan
46 έτη + 7 μήνες
Apophis
61 έτη
Iannas
50 έτη + 1 μήνες
Assis
49 έτη + 2 μήνες
Ονόματα Μανέθωνα

(Αφρικανός - Ευσέβιος)

Saites
19/19 έτη
Bnon
44/40 έτη
Pachnan
61 έτη
Staan
50 έτη
Archles
49/30 έτη
Aphophis
61/14 έτη
Δυναστεία ( 15th ) 1624 - 1514

Μεγάλοι Υκσώς Imperators (Αυτοκράτορες)

Αβάριδα Avaris

Dating by Sitek

The Dynasty of so-called Great Hyksos, Bedouins who exploited general weakness of Egypt and invaded the Delta in XVIIIth century. These intruders seized mainly the eastern Delta where ca. 1730 BC they founded a city of Awaris.

Throughout the following century these tribes, being enhanced by continuous influx of Semite population, captured the Delta and part of the Upper Egypt start the rules of XV Dynasty at Awaris.


unknown Horus name, Sark, or Salites son of, Σαΐτης, ή ( Σάλιτις, 1624 - 1604

Mentioned by Manethon, the founder of dynasty of Great Hyksos.

According to Manetho Salitis conquered Egypt in times of pharaoh Tutimaios.

He resided at Memphis and built the fortress-city of Awaris.

Manethon ascribed to Salitis 19 years of rule.

He is used to be identified with ruler named SArk [SAlk] mentioned solely in genealogy of prophets of Memphis.

The throne name sxai.n-ra (the one intronized by Ra) used to be identified with Jakobaam of dynasty XVI, however J. von Beckerath attributes this name just to Salitis.


unknown Horus name, Shesi, or Bnon, son of, *Σέσις ( Βνών ]], ) 1604 - 1594

According to Manethon he ruled 44 years. Recently it is accepted that he ruled 3-14 years


unknown Horus name, Yacob-nar, or Apachnan, or Yacob-har, son of, Απαχνάν , 1594 - 1586

In J. von Beckerath opinion Yakobner and Apachnan from Manetho’s records were one and the same ruler.

Manethon’s Apachnan was supposed to rule 36 years and 7 months.

His throne name mri-wsr-ra is presented on scarabs.


unknown Horus name, Khian, Hqa-Khaswt “ = the ruler of foreign lands” , son of , Ιαννας 1586 - 1566

Manetho ascribes to him entirely too long period of 50 years of rule.

One of the so-called Great Hyksossos.

His name in north-western-semitic language means “Born in [month] Khiyar”.

Other known forms of his name : Khiyaran, Khajran, Khajan.

The title HqA-xAswt (hence Hyksos) means “the ruler of foreign lands” and is found on cylindrical seals and one scarab. A few exceptions of relics with his name are recently scattered all over the world – Bagdad, Knossos, Bogazkoy.
unknown Horus name, Apophi, son of, Άπωφις, (Αρχάης?), 1566 - 1526

In Manetho’s opinion (Flawius) Apopi ruled 36 years and 7 months.

Turin Canon records a span of 108 years of total rule for 6 kings of this dynasty.

Some scholars (Grimal) suggest two different rulers of the same name, however the prevalent opinion is that royal titulary had been changed during the long time of Pharaoh’s Apopi rule.

It is believed that this ruler, despite his Hyksos origin and warring with Theban princes, was to great extent “Egyptianized “, well educated and rather peacefully disposed.

He is mentioned on the Rhind and Saillier I papyri, as well as records of priesthood of Memphis and numerous relics of architecture.

There are known two sisters of the ruler, Tani and Tcharydjet and his daughter – Harta.

First years of his rule seem to bring peace with southern lands.

It was only under Sekenenre violent struggles begin, continued thereafter by Kamose.


unknown Horus name, Khamudi, son of, Κάμωθις Άσσις , 1526 - 1514

The contemporary of king Ahmose, last of the Great Hyksos.

According to the Rhind papyrus in the year 11 of Chamudi’s rule (1515), Theban prince Ahmose captured Heliopolis and Sile.

In the next year (1514) Chamudi was supposed to render his capital of Awaris.

It is assumed that years 11/12 of Chamudis rule was 18/19 year of Ahmose’s rule.

In Manethon’s records his name is Assis (Aseth) and Archles.

Manethon decidedly overestimates duration of his rule, giving him 49 years and 2 months.

Recent evidence is that he ruled 10-11 years


ΣύνοψηEdit

The Hyksos kingdom was centered in the eastern Nile Delta and Middle Egypt and was limited in size, never extending south into Upper Egypt, which was under control by Theban-based rulers. Hyksos relations with the south seem to have been mainly of a commercial nature, although Theban princes appear to have recognized the Hyksos rulers and may possibly have provided them with tribute for a period. The Hyksos Fifteenth Dynasty rulers established their capital and seat of government at Memphis and their summer residence at Avaris.

The known rulers for the Hyksos 15th dynasty are:

Name Dates
Σάλιτις ( Salitis) 20 years, dates uncertain
Σακρικώρ ( Sakir-Har) Named as an early Hyksos king on a door jamb found at Avaris. Regnal order uncertain.
Κύων ( Khyan) c. 1620 BC
Άπωφις Α' ( Apepi Ι, Apophis I) c. 1580 - ?
Άπωφις Β' ( Apepi ΙI, Apophis II) c. ? - 1540 BC
Κάμωθις ( Khamudi) 1540 - 1534 BC

The rule of these kings overlaps with that of the native-Egyptian pharaohs of the 16th and 17th dynasties of Egypt, better known as the Second Intermediate Period. The first pharaoh of the 18th dynasty, Ahmose I, finally expelled the Hyksos from their last holdout at Sharuhen in Gaza by the 16th year of his reign

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki