Fandom

Science Wiki

16η Αιγυπτιακή Δυναστεία

64.056pages on
this wiki
Add New Page
Talk2 Share

XVI Αιγυπτιακή Δυναστεία

Egyptian Dynasty XVI


Rulers-Pharaoh-02-goog.jpg

Αρχαία Αίγυπτος
Ηγεμόνες Αρχαίας Αιγύπτου
>>Αρχαιο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 0α
Δυναστεία 0β
Δυναστεία 1η
Δυναστεία 2η
Δυναστεία 3η
Δυναστεία 4η
>>Παλαιο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 5η
Δυναστεία 6η
>>Πρώτη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 7η
Δυναστεία 8η
Δυναστεία 9η
Δυναστεία 10η
>>Μεσο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 11η
Δυναστεία 12η
>>Δεύτερη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 13η
Δυναστεία 14η
Δυναστεία 15η
Δυναστεία 16η
Δυναστεία 17η
>>Νεο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 18η
Δυναστεία 19η
Δυναστεία 20η
>>Τρίτη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 21η
Δυναστεία 22η
Δυναστεία 23η
Δυναστεία 24η
>>Υστερο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 25η
Δυναστεία 26η
Δυναστεία 27η
Δυναστεία 28η
Δυναστεία 29η
Δυναστεία 30η
Δυναστεία 31η
Δυναστεία 32η
Δυναστεία 33η

Ακολουθούν οι αυτοκράτορες (φαραώ) της 16ης Αιγυπτιακής Δυναστείας, κατά χρονολογική σειρά.

ΕισαγωγήEdit

Ikl.jpg Ηγεμόνες Ikl.jpg
της Αιγύπτου
16η Δυναστεία XVI
  • [[ ]]
Ονόματα Μανέθωνα
  • [[ ]]


Γενικά θεωρούνται ως οι Μικροί Υκσώς.

DYNASTY XVI ( 16th ) 1620 - 1540 Μικροί Υξώς Imperators (Αυτοκράτορες) Μέμφις (?)

Dating by Sitek Dynasty of so-called Small Hyksos, consisting of Hyksos dukes being most probably vassals of the Great Hyksoses from the Dynasty XV. Derivation of their names is either Egyptian or Asiatic. The present evidence is too scant to distinguish if they are of Egyptian origin or somehow related to the Great Hyksos ruling in Avaris or finally their names are nothing else as a work of fiction.


unknown Horus name Anat-her or Heqa Khaswt Anather ( = Ruler of the Desert Lands) son of Ανάθηρ ? - ?

Existence of this ruler is testified on one only scarab. The title “heka khaswt” (ruler of foreign countries) may suggest that he was prince of one of the cities in south Palestine


unknown Horus name Weser-Anat son of ?  ?


unknown Horus name Semqen son of *Σέμκις ?  ?

Minor Hyksos ruler confirmed only on a scarab with title HqA-xAswt The ruler of alien lands (Hyksos). W. Helck interprets this name as Huritian and would mean Shimike is my god.

unknown Horus name Seket son of *Σέκθις ?  ?

Name of this king of minor significance is prooved by inscription in Turin Canon and some scarabs


unknown Horus name Wasa son of


unknown Horus name Qar son of


unknown Horus name Pepy (III) son ofunknown Horus name Beb-Ankh son of


A dagger of Nagada, dated to the Hyksos times give testimony to the existence of this king. However some scholars (D. Frankee) argue that king Beb-Anch should be identified with the throne name swsr.n-ra (Suserenre) which belonged to a ruler of the dynasty XVII and which is shown on the stela found at Gebel Zait at the Red Sea


unknown Horus name Neb-maat-Re ( = Ra is the lord of harmony) son of


Name of the king was found on copper blade of an ax of a tomb of Mostagedd. Presumably he ruled over a small territory in Central Egypt.


unknown Horus name Nikare (II) ( = his ka belongs to Re) son of


King of minor significance, his name is mentioned solely on scarabs.


unknown Horus name Mer-ib-Re son of


unknown Horus name Aa-hotep-Re son ofunknown Horus name Aa-neter-Re son ofunknown Horus name Neb-wankh-Re son ofunknown Horus name A-hotep-Re son ofunknown Horus name Neb-weser-Re son of


The ruler’s name is confirmed solely on scarabs. Sometimes he is identified with Yam, the 21th king of this dynasty.


unknown Horus name Kha-weser-Re son of


Name of the ruler is disclosed by some preserved scarabsunknown Horus name Khai-mu-Re son ofunknown Horus name Yakob-Baal son of


The ruler’s name is confirmed solely on scarabs. Sometimes he is identified with Nebweserre, the 16th king of this dynasty.


unknown Horus name Yakob-Aam son of


The ruler’s name is disclosed solely by scarabs. Sometimes he is identified with sxai.n-ra (according to Beckerath - throne name of Salitis, the first ruler of dynasty XV).


unknown Horus name Yam son of


The ruler’s name is confirmed solely on scarabs. Sometimes he is identified with Nebweserre, the 16th king of this dynasty.


unknown Horus name Amu son of


Local prince in central Egypt whose name was found on scarabs.


unknown Horus name Nia… son of


Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki