FANDOM


XXI Αιγυπτιακή Δυναστεία

Egyptian Dynasty XXI


Rulers-Pharaoh-02-goog.jpg

Αρχαία Αίγυπτος
Ηγεμόνες Αρχαίας Αιγύπτου
>>Αρχαιο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 0α
Δυναστεία 0β
Δυναστεία 1η
Δυναστεία 2η
Δυναστεία 3η
Δυναστεία 4η
>>Παλαιο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 5η
Δυναστεία 6η
>>Πρώτη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 7η
Δυναστεία 8η
Δυναστεία 9η
Δυναστεία 10η
>>Μεσο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 11η
Δυναστεία 12η
>>Δεύτερη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 13η
Δυναστεία 14η
Δυναστεία 15η
Δυναστεία 16η
Δυναστεία 17η
>>Νεο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 18η
Δυναστεία 19η
Δυναστεία 20η
>>Τρίτη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 21η
Δυναστεία 22η
Δυναστεία 23η
Δυναστεία 24η
>>Υστερο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 25η
Δυναστεία 26η
Δυναστεία 27η
Δυναστεία 28η
Δυναστεία 29η
Δυναστεία 30η
Δυναστεία 31η
Δυναστεία 32η
Δυναστεία 33η

Ακολουθούν οι αυτοκράτορες (φαραώ) της 21ης Αιγυπτιακής Δυναστείας, κατά χρονολογική σειρά.

ΕισαγωγήEdit

Ikl.jpg Ηγεμόνες Ikl.jpg
της Αιγύπτου
21η Δυναστεία XXI
  • [[ ]]
Ονόματα Μανέθωνα
  • [[ ]]1069 - 945

Imperators (Αυτοκράτορες)

Τάνις


Smendis I > Nesw-ba-neb-djedet I ( = he of the ram the lord of Mendes) son of Her-hor and Nedjemet Σμένδις Α' 1070 - 1043

It is difficult to say firmly if Smendes I was king of the Delta yet during the reign of Ramesses XI or holding at that time a post of vizier, proclaimed himself king after Ramesses’ death. Presumably he was son of Herhor and Nedjemet and

became Ramesses XI son-in-law by marriage with Tentamen. 

Story of travels of Wenamen mentions Smendes in context suggesting that he was actual ruler of Egypt. His 26 years long rule, as assigned by Manetho, is also corroborated by archaeological data, especially “Stele of expelled” ascribed to Smendes. It is assumed that Smendes ruled for some time over the whole Egypt until the reign at Thebes was overtaken by high priests of Amen.


  • Ammonemnis Amun-em-nesu ( = Ammon is the king)

son of CP Herihor Αμμωνέμνης 1043 - 1039

Presumably son of Smendes and Tentamon, elder brother of Psusennes I. In genealogy of priesthood of Memphis he is mentioned before Psusennes while Manetho, ascribing to him 4 years of rule, placed him after Psusennes. Most likely at the end of his short reign he made Psusennes co-regent
Psusennes I > Paseba-khai-en-niut ( = the star the appears in the city) son of CP Pinudjem I Ψουσέννης Α' 1039 - 991

Son of Pinedjem I and Henuttaui. It is possible that for some time he ruled alongside with preceding him Amenemose as his co-regent. Facts concerning external politics of this ruler are very santy, possibly he kept trade contacts with Assiria, as proved by cuneiform inscription in jewellery found in his tomb.

His burial place is a tomb 3, discovered at Tanis in 1940 by P. Montet. This tomb, built for Psusennes I, his wife Mutnedjemet and son of Ramesses – Ankhefenmut, although intact by tomb robbers, later was used for burial of Amenemipet, Sheshonq II and chief priest of all gods Wendjebaendjed


  • Ammoneptis > Amen-em-opet ( = Ammon

in the Opet Festival) son of Psu-sennes I and Mutnedjemet Αμμωνέπτης (Αμένωφθις) 993 - 984

Son of Psusennes I, high priest of Amen at Tanis. He helped a prince Hadad of Edom, who took refuge to Egypt. He was building at Giza (Chapel of Isis) and Memphis (Temple of Ptah). Presumably Amenemopet was the father of Osokhor and Siamon.

Burial place – tomb IV, rather small chamber at the royal necropolis at Tanis. Subsequently, in times of Siamon, his mummy was moved to a chamber in the tomb of Psusennes I, which was primarily intended for his mother Mutnedjemet. April 16, 1940 P. Montet discovered the tomb and found there various pieces gold and silver equippment.


  • Osorcon > Osorkon son of Sheshonq (the “Great chieftain of Libyans Meshwesh”) and Mekhtenusekhet Οσορκών Αα' ο Πρεσβύτερος the elder (Οσορχώρ) 984 - 978

Son of Sheshonq, Manethon ascribes to him six years of rule and a name of Osokhor which is a Libyan form of Egyptian wsrkn - Osorkon.

If these assumptions were correct, Osokhor should be placed in Libyan dynasty XXII as Osorkon I and thus numeration of succeeding him pharaohs of the same name should also be changed.

In another opinion, Osokhor was son and successor of Amenemipet and thus should be ascribed to dynasty XXI.


  • Siammon Si-amun ( = son of Ammon )

son of Amun-emope Σιαμών (Ψίναχις ?) 978 - 959

Origin of Siamen is not clear. It is believed that he might have been brother or son of his predecessor Osokhor.

Building activities of Siamen is worth mentioning. He extended temple of Amen at Tanis, at Memphis he erected temple also in honor of this god.

There are also many in situ relics preserved with name of this king.

He made war campaign against Philistines residing in Palestine and captured city of Gezer became a dowry of Siamen’s daughter married to Salomon, which certainly consolidated alliance between Egypt and Israel.
Psu-sennes II > Paseba-khai-en-niut II ( = the star the appears in the city ) son? of CP Pinudjem II Ψουσέννης Β' 959 - 945

Historians face great problems while trying to identify this ruler.

There is opinion, shared by J. Beckerath, that Psusennes II and Psusennes III, the high priest of Amen at Thebes, were one and the same person. It is possible that Psusennes II was local ruler at the Abydos area and held his rule briefly in times of Sheshonq I, however in this case the theory of his reign lasting 14 years until the end of XXI dynasty is out of question.

One of Psusennes II daughters, Tenetsepeh, was wife of Shedsunefertum, the high priest of Ptah at Memphis.

The second one, Maatkare, was married to Osorkon I.


Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki