FANDOM


XXV Αιγυπτιακή Δυναστεία

Egyptian Dynasty XXV


Rulers-Pharaoh-02-goog

Αρχαία Αίγυπτος
Ηγεμόνες Αρχαίας Αιγύπτου
>>Αρχαιο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 0α
Δυναστεία 0β
Δυναστεία 1η
Δυναστεία 2η
Δυναστεία 3η
Δυναστεία 4η
>>Παλαιο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 5η
Δυναστεία 6η
>>Πρώτη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 7η
Δυναστεία 8η
Δυναστεία 9η
Δυναστεία 10η
>>Μεσο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 11η
Δυναστεία 12η
>>Δεύτερη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 13η
Δυναστεία 14η
Δυναστεία 15η
Δυναστεία 16η
Δυναστεία 17η
>>Νεο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 18η
Δυναστεία 19η
Δυναστεία 20η
>>Τρίτη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 21η
Δυναστεία 22η
Δυναστεία 23η
Δυναστεία 24η
>>Υστερο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 25η
Δυναστεία 26η
Δυναστεία 27η
Δυναστεία 28η
Δυναστεία 29η
Δυναστεία 30η
Δυναστεία 31η
Δυναστεία 32η
Δυναστεία 33η

Ακολουθούν οι αυτοκράτορες (φαραώ) της 25ης Αιγυπτιακής Δυναστείας, κατά χρονολογική σειρά.

ΕισαγωγήEdit

Ikl Ηγεμόνες Ikl
της Αιγύπτου
25η Δυναστεία XXV
  • [[ ]]
Ονόματα Μανέθωνα
  • [[ ]]747 - 656

Imperators (Αυτοκράτορες)

Νάπατα (Αιθιοπική)


Piankhy son of Kashta

Πίακχις 747 - 716

King of Napata, son and successor of Kashta. Came into possession of Upper Egypt and founded the XXV Egyptian Dynasty, named also Kushite or Napata Dynasty. After Tefnakht’s expedition he defeated Nimlot,

the Tefnakht’s ally, crushed fleet of the Egyptian king and conquered Hermopolis. 

Coalition of northern kings, organized against Kushite king, apart from Tefnakht and Nimlot from Hermopolis included also prince Osorkon IV, Iupet II and Sheshonq V. Piankhi accepted tribute from all princes after defeating their garrisons in main cities, including Memphis. After religious celebrations in temple of Ptah at Memphis and Atum at Heliopolis, he returned to Napata from where he ruled over Egypt.

Burial place – pyramid at el-Kurru.


Sabacon Shabaka son of Kashta and Pabatma Σαβακών 716 - 702

After suppressing a revolt risen by northern princes and burning Bokchoris at a stake (according to Manetho) he ruled over Egypt. In face of still growing in power Assyrians he followed the policy of his predecessors, which was mainly based upon intrigues and making political alliances. Traces of Shabaka’s building activities are found both at Delta and to the south, including oases.

Burial place – pyramid at el-Kurru, some pieces of equipment are preserved.
Sabatacon Shebitku son of Piankhy Σαβατακών 702 - 690

Son of Shabaka and father of Tenutamen. His policy against Assiria was entirely more aggressive than that of his predecessors. He headed the army which set out in support of Jerusalem. In 701 BC anti-assyrian coalition was defeated by Sanheryb at Eltekeh in Palestine. Hezekiah of Judah surrended to Assiria and paid heavy tribute to avoid ravage of Jerusalem. The Old Testament suggests that a plague in Assyrian army saved Egyptians and Hebrevians from complete defeat. Herodotus in turn tells that retreat of Assirians was due to swarms of mice who ate up their weapon. Building activities of Shabataka are most pronounced at Thebes (chapel by Holy Lake at Karnak and reliefs at Luxor) but also at Memphis and Kawa.

Burial place – pyramid 18 at el-Kurru. Some pieces of funerary equipment, skull and bones of Shabataka were found.


Tacharcis > Taharqa son of Piankhy and Abale Τάχαρκις 690 - 664

Son of Piankchi. He is regarded as a ruler who re-united the Land. At that time the prince and actual ruler of Thebes was Montuemhat – the fourth prophet of Amen. Taharqa rebelled at Sydon in 677 BC which caused Ashaddon’s campaign as a result of which Lower Egypt fell into Assirian possession while Taharqa escaped to Thebes. In 669 BC Taharqa regained the rule over Delta from local princes. Building activities of Taharqa refer to most splendid periods of Egyptian history and their traces can be found all over the Land. Most known are: temples at Sanam, Kawa, Atribis, Pnubs, Semna, Kasr Ibrim and numerous structures at Karnak and Theban district. Burial place – probably pyramid at Nuri, although it can not be excluded that he was buried in another place – at Sedeinga, in pyramid-tomb where blocks with the name of Taharqa and corpse of 50 years old man were discovered.


Tantamun son of Shabataka? and Kalhat csn of Taharqa Τανουταμών 664 - 656

It is believed that Tenutamen was son of Shabataka. For short time he shared the rule with Taharka and gained it thoroughly after his death. As mentioned on the Stela of Dream he lead a victorious campaign, in the Delta, against Egyptian princes surrendered to Assyrian rule. As a result of Assirian interrupt he had to find refuge at Thebes, and later in Nubia. In 663 BC Thebes were conquered and completely plundered by Assurbanipal whose army retreated from Upper Egypt leaving garrisons at the Delta. Although actually the rule at Thebes was held by Montunemhat and Shapenupet II, the formal reign was still ascribed to Tenutamen.

Burial place: pyramid at el-Kurru.

DYNASTY (Δυναστεία) (c.900 - aft.656) Nubian (Kassian) Νάπατα


6 unknown kings

c.900 - c.780


Alara son of Άλαρις c.780 - c.760

Ruler of Napata, brother of Kashta. Founder of Kushite Dynasty, mentioned on the stela of Taharka from Kawa as “the Prince, Son of Ra”. From marriage of Alara with Kasaki was born Tabira, later wife of Piyi (Pianchi).


Kashta son of brt of Alara Κάσσιος c.760 - 747

Ruler of Napata, father of Pianchi, Abara, Peksater, Amenardis and probably of Shabaka. He caused one of his daughters, Amenardis, to be consecrated Adorer of Amen in Thebes. After finishing expansion he carried the title of the King of Upper and Lower Egypt, son of Re, Lord of the Two Lands.

Burial place – pyramid at el-Kurru


see dynasty XXV of Egypt

Amenardis I dgt of Kashta and Pabatma 740 - 720

Mister of Pianchi and Shabaka. Adopted by Shapenupet I she gained a title of Divine Adorer [wife] of Amen at Thebes. The name of Amenardis occurs on relics found in Montu Temple at Karnak, graffitos at Wadi Hammamat and Wadi Gasus. There are preserved numerous statues and figures representing Amenardisare.

Her mortuary chapel is located in the temple complex at Medinet Habu


Piankhy son of Kashta Πίανκις 747 -

King of Napata, son and successor of Kashta. Came into possession of Upper Egypt and founded the XXV Egyptian Dynasty, named also Kushite or Napata Dynasty. After Tefnakht’s expedition he defeated Nimlot, the Tefnakht’s ally, crushed fleet of the Egyptian king and conquered Hermopolis. Coalition of northern kings, organized against Kushite king, apart from Tefnakht and Nimlot from Hermopolis included also prince Osorkon IV, Iupet II and Sheshonq V. Piankhi accepted tribute from all princes after defeating their garrisons in main cities, including Memphis. After religious celebrations in temple of Ptah at Memphis and Atum at Heliopolis, he returned to Napata from where he ruled over Egypt.

Burial place – pyramid at el-Kurru.


Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki